EmployU

Supporters

Manager Projectbureau op snijvlak strategie, business en ICT

(83943)
Huidige positie:
Managing Consultant
Gewenste positie:
Manager Projecten / Programma Manager
Werk- en denkniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
9 jaar
Toelichting:
Vanuit zijn studie bedrijfskundige informatica is de kandidaat altijd werkzaam geweest op het snijvlak tussen stategie, business en ICT. Vanuit verschillende rollen bij diverse organisaties heeft hij tijdens zijn loopbaan een zeer brede ervaring op gedaan op het gebied van:
• programma- en projectmanagement;
• portfolio management;
• strategische advisering;
• consultancy;
• management;
• coaching;
• informatiebeleid.

De laatste drie jaar is hij werkzaam geweest als Manager Projectbureau en Informatiebeleid bij een zorgverzekeraar. Vanuit deze functie hield hij zich bezig met de coördinatie en facilitatie van organisatiebrede initiatieven die projectmatig werden opgepakt en stuurde hij de projectmanagers van de organisatie aan.

Een goed voorbeeld van een organisatiebreed initiatief was het programma Catamaran, een programma gericht op de volledige vernieuwing van de informatievoorziening van de organisatie, waar hij als programma manager verantwoordelijk voor was. In de initiatie fase van het programma heeft de kandidaat een strategische analyse uitgevoerd om te verandering in lijn te brengen met de strategische doelen van de organisatie om deze tijdig en voldoende te ondersteunen met de nieuwe informatievoorziening.

Daarnaast vervulde hij een centrale rol in het opstellen van een organisatiebreed (strategisch) informatiebeleid en de uitvoering ervan.

Kandidaat is een zeer communicatief vaardige en open (programma) manager die transparantie in zijn werkzaamheden erg belangrijk vind. Door zijn ervaring aan zowel de business als ICT kant van organisaties is hij als geen ander in staat een brug te vormen tussen deze onderdelen gedurende een verandering.
Package:
€ 70.000 - € 75.000 – 36 urige werkweek – lease auto

Zoek kandidaten

Vakgebied:
Zoek:
Bekijk alle kandidaten